PannonGuardVigyázunk értékeire!

Élőerős őrzés

Társaságunk számára rendkívül fontos, hogy az általunk őrzött objektumokba érkezők a Pannon Guard Zrt.-ről kedvező benyomást szerezzenek. Ebben kiemelt szerepe van a szolgáltatást teljesítő személy- és vagyonőröknek, akik elsőként találkoznak, és jellemzően utolsóként kerülnek kapcsolatba a létesítménybe érkező és onnan távozó személyekkel.

Szolgáltatásaink minősége szorosan összefügg az ügyfeleinkről alkotott véleménnyel, ezért arra törekszünk, hogy személy- és vagyonőreink megjelenésükkel, viselkedésükkel és felkészültségükkel is hozzájáruljanak Megbízóink sikeréhez. A gondos kiválasztást követően munkatársaink alapos szakmai képzésen vesznek részt az őrizendő objektum sajátosságaival és a végrehajtandó feladatokkal kapcsolatban. Sokrétű munkájukhoz hozzátartozik a korszerű biztonsági rendszerek és a jellemző potenciális veszélyforrások ismerete ahhoz, hogy szükség esetén a biztonsági előírásoknak megfelelő intézkedéseket megtegyék.

A vagyonvédelmi tevékenység jogi alapja a Polgári Törvénykönyv, amely szabályozza a tulajdonos tulajdonláshoz, a birtokláshoz való jogát és szavatolja a birtokvédelemhez fűződő jogosultságát, valamint a 2005. évi CXXXIII. törvény, amely a vállalkozás keretében végzett vagyonvédelmi tevékenység működésének jogi kereteit határozza meg. A Pannon Guard Zrt. és a vagyonvédelmi tevékenységet végző személy- és vagyonőreink mindenben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak.

Társaságunk személy- és vagyonőrei szolgálatukat az őrzött objektumhoz és a feladathoz igazodó egységes formaruhában látják el.

Formaruháink

Az élőerős őrzés szolgáltatási formái

Személyporta szolgálat

Teherporta szolgálat

Monitorfigyelő

Áruház és üzletőrzés

Pénz- és értékszállítás, -őrzés, biztonsági tárolás

Járőrtevékenység

Településen belüli járőrtevékenység

Szállítmánykísérés

Őrzésvédelemmel kapcsolatos felvilágosítás

Nagy Tibor István

őrzésvédelmi és szolgáltatási igazgató

nagy.tibor2@pannonguard.hu
06-30/423-6970