PannonGuardVigyázunk értékeire!

Minőségpolitikai nyilatkozat

„Elkötelezettség, Elhivatottság, Elégedettség”

Minőségpolitikai nyilatkozat

A PANNON GUARD ZRT. menedzsmentjének meggyőződése, hogy a Társaság hosszú távú, eredményes működésének legfontosabb feltétele az Ügyfelek elégedettsége. Az igazgatók és a tulajdonosok egyaránt elkötelezettek a jogszabályok, engedélyek, valamint az Ügyfelek igényeinek és elvárásainak mindenben megfelelő, határidőre történő, kiváló minőségű szolgáltatások teljesítése mellett. Szakértelmükkel és szakmai tudásukkal biztosítják a munkafolyamatok minőségének állandó magas szinten tartását, fejlesztését és rendeltetésszerű megvalósítását. Cégünk ennek megfelelően építette ki Integrált rendszerét és ez alá rendeli és fejleszti tovább emberi, technikai, technológiai feltétel- illetve célrendszerét. Ez a menedzsment számára azt jelenti, hogy tevékenységüket szakmailag magas szinten, körültekintően, lelkiismeretesen, legjobb tudásuk szerint, tisztességesen és becsületesen végzik. Céljaikhoz tartozik, hogy a szolgáltatásokat gyorsan, pontosan és rugalmasan teljesítsék.

A leírtakkal összhangban elvárás az, hogy a Társaság:

  • A minőségirányítással kapcsolatos követelményeknek megfeleljen,
  • Példát mutasson a környezetvédelmi szempontból más szolgáltatók, üzleti partnereink és a lakosság számára.
  • A környezettudatos gondolkodás fejlesztését tevékenységünk részévé tesszük, melyet munkatársaink folyamatos oktatásával és képzésével kívánunk megvalósítani.
  • A hulladékaink keletkezésének és a velük való gazdálkodásunknak átvizsgálását és optimalizálását folyamatosan végezzük, melyen belül különös figyelmet fordítunk a vízbázis védelmére, a szelektív hulladékgyűjtésre, a veszélyes hulladék kezelésére és a hulladék újrahasznosíthatóságára.
  • Megvalósítunk és fenntartunk egy biztonságosabb, egészségesebb, tisztább munkakörnyezetet, melyet folyamatosan felügyelet alatt tartunk.
  • A szolgáltatások és a munkavégzés folyamatai szabályozott és ellenőrzött körülmények között valósuljanak meg,
  • A kért szolgáltatást határidőre, a feladat jellegéhez igazodó létszámmal és a biztonsági szakmai paraméterek megtartása mellett teljesítse,
  • Minőségkultúrája fejlődjön és minőség iránti elkötelezettsége minden munkavállalónál belső késztetéssé, igényességé formálódjon.

Vállalkozásunk az MSZ ISO 9001:2001-es és MSZ ISO 14001:2005 szabványnak megfelelő Integrált rendszer támogatottságával, a Társaság szakmai, üzleti és a minőségirányítási célok elérése érdekében folyamatosan fejleszti minőségirányítási rendszerét, jogszabályok, engedélyek és az Ügyfelei által meghatározott követelmények figyelembevételével. A Társaság vezetőjének alapvető feladata a részvénytársaság minőségi és szakmai felkészültségének állandó erősítése, minőségirányítási rendszer hatékony működésének folyamatos korszerűsítése. Üzletpolitikánkban meghatározott helyet foglal el a stabilitás, az áttekinthetőség, melyet az Integrált rendszer működtetése biztosít.

Debrecen, 2009. szeptember 1.
Dr. Sutka Sándor
Elnök